YEAR
1966
PUBLICATION
Architectural Design
DESIGNER
Frei Otto
TYPE
Full Citation
Frei Otto. Architectural Design 36 July 1966, 356
Frei Otto. Architectural Design 36 July 1966, 356