Full Citation
Josep Lluis Canosa, Carles Ferrater, Bet Figueras. Quaderns. 194 1992, 98
Page Quote
"La malla, formada per una trama triangular, ens permetia la construcció d'una unitat paisatgística amb una manipulació mínima de la topografia i, al seu torn, es formalitzava com a base de la distribució de la vegetació agrupada segons afinitats ecològiques."
Josep Lluis Canosa, Carles Ferrater, Bet Figueras. Quaderns. 194 1992, 98