Full Citation
Genji Tsutsui, Kazuo Shimizu. Japan Architect Feb 1988, 63
Genji Tsutsui, Kazuo Shimizu. Japan Architect Feb 1988, 63