YEAR
1992
PUBLICATION
Quaderns
TYPE
Full Citation
Jaume Arderiu i Tomas Morato. Quaderns. 192 1992, 63
Page Quote
"És del tot prioritari, en aquest cas, esmorteir el fort impacte que produeix una intervenció de 6 hectàrees en un paisatge accidentat i de topografia acusada. L'assentament de l'estació aconsella reduir tant com es pugui el cos edificat i situar tots els serveis a sota de les vies."
Jaume Arderiu i Tomas Morato. Quaderns. 192 1992, 63