YEAR
1992
PUBLICATION
Quaderns
DESIGNER
J. I. Mateo
TYPE
Full Citation
J. I. Mateo. Quaderns. 192 1992, 23
Page Quote
"Les superfícies de nous usos se sobreposen al territori com trames abstractes que s'integren en el context d'usos existents, i on els junts marcaran un nou ritme en el sistema."
J. I. Mateo. Quaderns. 192 1992, 23