Kisho Kurokawa. Architectural Record. Feb 1973, 113 Kisho Kurokawa. Architectural Review v.159 n.949 Mar 1976, 153 Kisho Kurokawa. Japan Architect 18 Summer 1995, 209 Kisho Kurokawa. Japan Architect 53 Apr 1978, 22