YEAR
PUBLICATION
DESIGNER
TYPE
SORT
all(11)
Japan Architect
select a designer
all(9)
81 DESIGNERS
Adrian Bold(1)
Annick Hemery and Patrick Charpiat(1)
Arata Isozaki(8)
Atelier Bow Wow(1)
Atsushi Kitagawara(7)
Atsushi Kitagawara, Kenta Nakanou(1)
Bahram Shirdel and Robert Livesey(2)
Ben Smart(1)
Burchell F. Pinnock(1)
COELACANTH(1)
Constantin Petcu, Doina Petcu, Mircea Stefan, Victor Badea(1)
David Howells and Bill Tingey(1)
Fumihiko Maki(8)
Genji Tsutsui, Kazuo Shimizu(1)
Hans Hollein(1)
Hideo Azuma and Junko Takano(1)
Hironori Otsukuro and Makoto Matsumoto(1)
Hiroshi Hara(1)
Hiroshi Kawahito(2)
Hiroshi Maruyama(1)
Hiroshi Nakao(2)
Hiroshi Yoshiuchi(2)
Itsuko Hasegawa(1)
Jason Mill and Michael Davis(1)
Katsuhiro Kobayashi(4)
Kazuhiro Ishii(1)
Kazuhiro Ishii and Hiroyuki Suzuki(1)
Kazuo Shinohara(1)
Kazuyo Sejima(4)
Kengo Kuma(1)
Kisho Kurokawa(2)
Kuni-ken(1)
Kunihiro Hamade(1)
Les Harcum(1)
Makoto Kikuchi(4)
Makoto Sei Watanabe(2)
Masaharu Takasaki(1)
Masaharu Takasaki and Eiji Takasu(2)
Masamitsu Nozawa(1)
Masanori Kei(1)
Masato Otaka(1)
Michele de Lucchi(1)
Monta Mozuna(2)
Morihiko Yasuhara and Reiko Yasuhara(1)
Narumi Goto and Keiichi Kitagawa(1)
Nip Khiu Lein(1)
Nishioka Hiroshi(1)
Nobuaki Furuya(3)
Nobuaki Furuya and Hisako Sugiura(1)
Norimasa Azumada and Yuriko Azumada(1)
Pedro Guedes(1)
Peter Wilson(1)
Piero Brombin(1)
Renzo Piano(2)
Richard Brearly and Shinichi Tomoe(1)
Richard Rogers(2)
Ryoji Suzuki(4)
Ryuji Nakamaura(1)
San'ichiro Minami(1)
Scott Marble and Karen Fairbanks(1)
Scott Simeral(1)
Sergey Kryuchkov(1)
Shin Takamatsu(1)
Shoichi Hariu and Hitoshi Abe(1)
Sylvie Chirat(1)
Tadao Ando(6)
Takefumi Aida(6)
Tatsuhiko Nakajima(1)
Tomasz Kozlowski(1)
Toshi Okuda(1)
Toshikazu Ishida and Diana Juranovic(1)
Toyo Ito(5)
Toyoo Ito(2)
Vladimir Vl. Turin(1)
Volker Giencke(1)
Yasufumi Kijima(1)
Yasuhiro Myogahara(1)
Yoshihito Masamoto(1)
Yoshito Takahashi(1)
Yuri V. Kouzin(1)
Yutaka Hikosaka(4)