Total: 2Resetdesigner: Alfred Neumann Zvi Heker Eldar Sharonx